ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Ahsen İş Güvenlik Sistemleri tüm süreçlerini çevreye olan etkilerinin azaltılması ve giderilmesinin gerekliliğini benimsemiş ve bunu üretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

Bu ilkeler çerçevesinde;

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine ilişkin olarak, proseslerde hesap verme sorumluluğunu almayı,

• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,

• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,

• Şirket içinde ve sahada çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

•• Çevresel hedeflerini bu ilkeler doğrultusunda belirlemek ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi`ni sürekli geliştirerek sürdürmek,

• Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,

• Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

• Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.