İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ahsen İş Güvenlik Sistemleri “önce güvenlik, önce insan” felsefesinden hareket eder. Yönetim kadroları dahil olmak üzere tüm çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket eder.

Bu ilkeler çerçevesinde, İSG Yönetim Sistemimizi geliştirmek adına;

• Ulusal ve uluslararası standartlara, mevzuatlara, İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa ve ilgili yönetmeliklere uymayı,

• İş sağlığı ve güvenliği açısından işimizin doğası gereği ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını,

• Sahadaki temel yaklaşımımız olan ‘Sıfır Kaza’ ilkemizden taviz vermemeyi,

• Müşteri şartlarını, ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamayı ve karşılamayı,

• Sıfır kaza felsefesi ile çalışmalarını sürdürmeyi,

• İSG risk değerlendirmelerini kontrol altına almayı ve riskleri minimize etmeyi,

• Tehlikeli ortamların bertaraf edilmesi, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı oluşturması için zaman ayıran çalışanları desteklemeyi, çalışma ortamında yapılan bu tür iyileştirme çalışmalarına katılarak çalışanları desteklemeyi,

• Acil durumlar süreçlerine her an hazırlıklı olmayı,

• Çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli tedbirleri almayı, yaralanma ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,

• Sahada çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek minimize etmek ve sürekli iyileştirmek,

• Yönetim sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamayı, sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimlerini sağlamayı ve sürekli eğitimler düzenlemeyi,

• İSG hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getirerek, hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.